Menú

INFORMA COMISIÓN DE PERSOAL DO 16-10-14

Punto único da orde do dia: Proposta anteproxecto LEP de Galicia

O Director Xeral da Función Pública expón os cambios que sobre o articulado, foron aceptados e explicados na última xuntanza coas OOSS, de acordo coas propostas

Antes da emisión do sentido do voto, UGT entende que debemos aclarar o mesmo, non entrando no fondo do articulado, senón en determinados aspectos que recubriron o proceso negociador e apuntando algunhas das que considerabamos como liñas vermellas dentro do mesmo.

En primeiro lugar, sinalar que unha norma que se prevé con solidez estrutural no tempo, non pode nin debe ser tomada como a negociación dun decreto. A Norma Estatal obriga ás CCAA a adaptar as súas respectivas normativas da función pública aos preceptos emanados da mesma, pero non establece prazos. Pasados xa sete anos dende a publicación da dita Norma, a Administración da Xunta pretende nuns poucos días acadar un punto de encontro coas organizacións sindicais, nun proceso atropeladamente apurado, sen tempo material para que poidamos dar traslado aos Empregados Públicos as diferentes contrapropostas ao documento inicial. A pesar deste proceso acelerado, puxemos todo o noso empeño en que isto fose adiante, participando activamente en todas as xuntanzas convocadas ao efecto e fixemos achegas alternativas e construtivas.

Esta Organización presentou en maio de 2013 as primeiras alegacións, hai disto un ano e medio, que entendiamos dotarían á norma dunha maior sensibilidade social, debido á gran cantidade de suxestións que canalizamos. Despois de estar paralizado o proceso durante todo este tempo, solicítase por parte da Administración que se sinalen dentro daquel documento, de 143 páxinas que tiñamos presentado, as que considerabamos como liñas vermellas que indicarían o punto de inflexión das nosas reclamacións. Aínda que a Administración aceptou unha serie de alegacións presentadas por este Sindicato, imos a indicar cinco das ditas liñas que determinaron o noso sentido do voto, é que para nós son fundamentais:

Ver FSP-UGT informa

 

Página 7 de 7

 

SÍGUENOS EN FACEBOOK


ÚLTIMOS TWEETS

      

      

IR ARRIBA