Menú

OPE/Traslados

Error: No articles to display

CONVOCADO CONCURSO-OPOSICIÓN PARA O INGRESO EN DIVERSAS CATEGORÍAS DE PERSOAL ESTATUTARIO DO SERGAS:

Prazo de Presentación de Solicitudes: do 1 de Xullo ata o día 20 de agosto de 201

5, ambos incluídos.Solicitudes: os interesados deberán cubrir unha única solicitude de participación, en modelo normalizado, a través da Oficina Virtual do Profesional (Fides/expedient-e/Sección de Procesos/OPE), á cal se accederá seguindo as instrucións que se establecen no anexo VI, e que logo de formalizada el

ectronicamente deberán imprimir, asinar e presentar no Rexistro Xeral dos servizos centrais e periféricos da Consellería de Sanidade e do Servizo Galego de Saúde, ou a través de calquera dos procedementos do artigo 38 da Lei 30/1992.

Prazas Convocadas e titulacións

 

 

Categoría

 

 

Acceso libre

Promoción interna

Reserva discapacidade

 

 

Total

Titulación

 

 

Enfermeiro/a especialista obstetricia xinecoloxía

5

7

1

13

Título universitario oficial de grao en enfermaría, diplomatura universitaria en enfermaría e o título de enfermeiro/a especialista en enfermaría Obstétrica- Xinecolóxica ou equivalente

Fisioterapeuta

 

4

6

1

11

Título universitario oficial de grao en Fisioterapia, diplomatura universitaria en Fisioterapia ou título de Enfermaría coa especialidade de Fisioterapia

Logopeda

1

1

 

2

Título universitario oficial de grao en Logopedia, diplomatura universitaria en Logopedia ou licenciado ou diplomado universitario co programa de posgrao de especialista en Psicopatoloxía da Linguaxe e a súa Rehabilitación

Terapeuta ocupacional

1

1

 

2

Título universitario oficial de grao en Terapia Ocupacional ou diplomatura universitaria en Terapia Ocupacional

Técnico/a superior en hixiene bucodental

1

1

 

2

Título de técnico/a superior na correspondente rama sanitaria ou titulación equivalente

Técnico/a superior en imaxe para o diagnóstico

1

1

 

2

Título de técnico/a superior na correspondente rama sanitaria ou titulación equivalente

Técnico/a superior en laboratorio de diagnóstico clínico

3

3

 

6

Título de técnico/a superior na correspondente rama sanitaria ou titulación equivalente

Técnico/a superior en radioterapia

4

6

1

11

Título de técnico/a superior na correspondente rama sanitaria ou titulación equivalente

Técnico/a en coidados auxiliares de enfermaría

1

1

 

2

Título de técnico/a superior na correspondente rama sanitaria ou titulación equivalente

Técnico/a en farmacia

55

62

7

124

Título de técnico/a auxiliar de clínica (FP 1o), técnico/a auxiliar de enfermaría (módulo profesional nivel 2, rama sanitaria) ou técnico/a en coidados auxiliares de enfermaría (FP de grao medio, familia profesional sanidade).

Logopeda

11

13

2

26

Título de técnico/a auxiliar de farmacia (FP 1o, rama sanitaria) ou técnico/a en farmacia (FP de grao medio, familia profesional Sanidade).

 

 

SÍGUENOS EN FACEBOOK


ÚLTIMOS TWEETS

      

      

IR ARRIBA