Menú

SERGAS

Prev Next

FeSP-UGT MANIFESTAMOS QUE É DE TRILEIROS CONSIDERAR O INCREMENTO SALARIAL DO 1% COMO UNHA MELLORA RETRIBUTIVA PARA AS PERSOAS TRABALLADORAS DO SERGAS

28-07-2017 S.E.R.G.A.S.

FeSP-UGT MANIFESTAMOS QUE É DE TRILEIROS CONSIDERAR O INCREMENTO SALARIAL DO 1% COMO UNHA MELLORA RETRIBUTIVA PARA AS PERSOAS TRABALLADORAS DO SERGAS

A Lei Ley 3/2017, de 27 de junio de PGE, inclúe o incremento do 1% do salario das persoas traballadoras do SERGAS, que se percibirá con toda probabilidade coa nómina do mes de xullo ou agosto. FeSP-UGT, a este respecto, considera...

Leer Más

REUNIÓN SINDICATOS MESA SECTORIAL CON GRUPOS PARLAMENTARIOS

14-01-2017 S.E.R.G.A.S.

REUNIÓN SINDICATOS MESA SECTORIAL CON GRUPOS PARLAMENTARIOS

REUNION CON REPRESENTANTES DE GRUPOS PARLAMENTARIOS POR LA RECUPERACIÓN DE DERECHOS PERDIDOS.   El Viernes 13 se celebró la primera reunión de las Organizaciones Sindicales UGT, CIG, CSIF, SATSE y CC.OO con representantes del BNG para informar de los graves recortes que...

Leer Más

EXIXAMOS AO SERGAS QUE ESTABILICE AS PRAZAS VANCANTES CUBERTAS DE XEITO IRREGULAR

23-10-2016 S.E.R.G.A.S.

EXIXAMOS AO SERGAS QUE ESTABILICE AS PRAZAS VANCANTES CUBERTAS DE XEITO IRREGULAR

⇒ En contra da vulneración dos dereitos das/os traballadoras/es e da precariedade laboral. ⇒Polos principios constitucionais de igualdade, mérito e capacidade. ⇒Por un sistema regrado para as contratacións e contra os sistemas de contratación en fraude de lei. ⇒Pola cobertura de todas as prazas vacantes...

Leer Más

UGT INFORMA - MESA SECTORIAL XA!

11-10-2016 S.E.R.G.A.S.

UGT INFORMA - MESA SECTORIAL XA!

UGT, xunto aos sindicatos presentes na mesa sectorial de sanidade (CIG, CSI-F e Satse),solicitan ao Sergas que enfronte canto antes o problema das contratacións fraudulentas, para evitar que sexa a Xustiza a que actue, ante as recentes sentenzas do Tribunal...

Leer Más

ASINADO O ACORDO DE DEVOLUCIÓN DO COMPLEMENTO ESPECÍFICO, OU EQUIVALENTE, DA PARTE DEVINDICADA DA PAGA EXTRA DO ANO 2013, (1-xaneiro a 28-febreiro)E A RECUPERACIÓN ÍNTEGRA DAS EXTRAS NO 2017

03-06-2016 S.E.R.G.A.S.

ASINADO O ACORDO DE DEVOLUCIÓN DO COMPLEMENTO ESPECÍFICO, OU EQUIVALENTE, DA PARTE DEVINDICADA DA PAGA EXTRA DO ANO 2013, (1-xaneiro a 28-febreiro)E A RECUPERACIÓN ÍNTEGRA DAS EXTRAS NO 2017

ACORDO ENTRE A XUNTA DE GALICIAE AS ORGANIZACIÓNS SINDICAIS CCOO, CSI-F E UGT PARA A ESTENSIÓN DO DEREITO A PERCIBIR O CONCEPTO RETRIBUTIVO ADICIONAL DO ARTIGO 12.3 DA LEI 14/2006 NA PARTE PROPORCIONAL Á PRESTACIÓN DE SERVIZO DO 1 DE XANEIRO AO...

Leer Más

Vacación, Permisos e Licencias Sergas 2017

23-03-2016 S.E.R.G.A.S.

Vacación, Permisos e Licencias Sergas 2017

     

Leer Más

OPE SERGAS 2016

15-03-2016 S.E.R.G.A.S.

OPE SERGAS 2016

 

Leer Más

INSTRUCCIONS CPV PERSOAL FACULTATIVO

25-09-2015 S.E.R.G.A.S.

As presentes instruccións teñen por obxecto a configuración dos criterios e parámetros que se terán en conta para a determinación e aplicación do Complemento de Productividade Factor Variable ordinario. Con carácter previo, débese facer constar a necesaria difusión dos obxectivos, que...

Leer Más

GRACIAS POR ESTAR AHI

09-09-2015 S.E.R.G.A.S.

GRACIAS POR ESTAR AHI

  {imageshow sl=15 sc=1 /}  

Leer Más

CENTOS DE MILES DE PERSOAS MANIFESTAMONOS EN VIGO POLA SANIDADE PUBLICA

09-09-2015 S.E.R.G.A.S.

CENTOS DE MILES DE PERSOAS MANIFESTAMONOS EN VIGO POLA SANIDADE PUBLICA

A cidadanía e os traballadores e traballadoras da sanidade pública rexeitan a política malgastadora e privatizadora do goberno galego e piden a dimisión inmediata dos seus responsables.

Leer Más

PRESIÓNS DO SERGAS SOBRE OPE E TRASLADOS:

16-06-2015 S.E.R.G.A.S.

PRESIÓNS DO SERGAS SOBRE OPE E TRASLADOS:

OPE MÉDICOS DE FAMILIA E DUEs-LISTADO PROVISIONAL DE ADMITIDOS E EXCLUIDOS FINAIS DE XUÑO OU PRIMEIROS XULLO.   -LISTADO DEFINITIVO DE ADMITIDOS E EXCLUIDOS, NOMEAMENTO E COMPOSICIÓN DE TRIBUNAIS EN SETEMBRO 2015. -EXAMES PREVISTOS REALIZAR EN DECEMBRO 2015. OPE DE RESTO DE...

Leer Más

MESA SECTORIAL DE SANIDAD. 16-06-2015

16-06-2015 S.E.R.G.A.S.

MESA SECTORIAL DE SANIDAD. 16-06-2015

1.     OPE Y TRASLADOS: En el temario de Técnico en farmacia se elimina el tema nº 3 (de los específicos, SATSE).Se acepta incluir en el baremo de Técnicos sanitarios una puntuación de 0.10 para comunicaciones en congresos científicos de carácter nacional...

Leer Más

Comisión Técnica OPE. 10-06-2015

10-06-2015 S.E.R.G.A.S.

Comisión Técnica OPE. 10-06-2015

Asunto: Comisión Técnica OPE. Nos reunimos para tratar las alegaciones a los borradores de convocatoria de OPE, de instrucciones a los tribunales y de temarios. En resumen:En el temario de Técnico en farmacia se elimina el tema nº 3(de los específicos). Se...

Leer Más

Actualización das listas de selección temporal.

01-04-2015 S.E.R.G.A.S.

Actualización das listas de selección temporal.

CATEGORIAS:Técnico/a superior en anatomía patolóxica e citoloxía, técnico/a superior en hixiene bucodental, técnico/a superior en laboratorio de diagnóstico clínico, técnico/a superior en imaxe para o diagnóstico, técnico/a superior en radioterapia, técnico/a superior en documentación sanitaria, técnico/a superior en dietética e...

Leer Más

OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO SERGAS 2015

19-03-2015 S.E.R.G.A.S.

OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO SERGAS 2015

Leer Información plazos y plazas

Leer Más

ACUALIZACION LISTAS DE PERSOAL DE ENFERMERÍA E MATRONAS

19-03-2015 S.E.R.G.A.S.

ACUALIZACION LISTAS DE PERSOAL DE ENFERMERÍA E MATRONAS

SERVIZO GALEGO DE SAÚDE RESOLUCIÓN do 13 de marzo de 2015, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se publica a relación provisional de admitidos/as e excluídos/as e os resultados provisionais de baremación no proceso de actualización das listas de...

Leer Más

Previsión de próximas publicacións de listas de selección temporal 2015:

03-03-2015 S.E.R.G.A.S.

Previsión de próximas publicacións de listas de selección temporal 2015:

Marzo 2015: Lista provisional de admitidos/as excluídos/as e baremación provisional das categorías de: -Enfermeiro/a, enfermeiro/a do 061 e enfermeiro/a especialista en obstetricia e xinecoloxía. -Farmacéutico/a de AP, Psicólogo/a clínico/a e médico do traballo. -Celador/a, cociñeiro/a, pinche, persoal servizos xerais e...

Leer Más

Actualización Listas pediatría de Atención Primaria

20-02-2015 S.E.R.G.A.S.

Actualización Listas pediatría de Atención Primaria

SERVIZO GALEGO DE SAÚDE RESOLUCIÓN do 5 de febreiro de 2015, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se publica a relación provisional de admitidos/as e excluídos/as e os resultados provisionais de baremación no proceso de actualización das listas...

Leer Más

Actualización de Listas de Médicos de Familia e puericultores/as

20-02-2015 S.E.R.G.A.S.

Actualización de Listas de Médicos de Familia e puericultores/as

SERVIZO GALEGO DE SAÚDE RESOLUCIÓN do 5 de febreiro de 2015, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se publica a relación provisional de admitidos/as e excluídos/as e os resultados provisionais de baremación no proceso de actualización das listas...

Leer Más

ORDEN DE CONFECCIÓN DE NOMINAS 2015

22-01-2015 S.E.R.G.A.S.

ORDEN DE CONFECCIÓN DE NOMINAS 2015

RETRIBUCIONES DEL PERSONAL DEL S.E.R.G.A.S. ORDEN de 15 de enero de 2015 por la que se dictan instrucciones sobre la confección de nóminas del personal al servicio de la Administración autonómica para el año 2015. El título II de la Ley 11/2014,...

Leer Más

Modificación da Lei 13/2014 de garantías na prestación sanitaria

21-01-2015 S.E.R.G.A.S.

Modificación da Lei 13/2014 de garantías na prestación sanitaria

Exposición de motivos O Sistema público de saúde de Galicia ten como principios reitores, entre outros, o de universalidade do dereito aos servizos e ás prestacións de cobertura pública, o de promo- ción da equidade e do equilibrio territorial no acceso...

Leer Más

CORRECCIÓN de errores. Concurso-oposición para el ingreso en la categoría de enfermero/a,

21-01-2015 S.E.R.G.A.S.

CORRECCIÓN de errores. Concurso-oposición para el ingreso en la categoría de enfermero/a,

CORRECCIÓN de errores. Resolución de 10 de diciembre de 2014, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se convoca CORRECCIÓN de errores. Advertido error en la Resolución de 10 de diciembre de 2014, de la Dirección General de...

Leer Más

DECRETO 168/2014, que modifica o Decreto 29/2009 que regula o uso e acceso a historia clínica electrónica.

21-01-2015 S.E.R.G.A.S.

DECRETO 168/2014, que modifica o Decreto 29/2009 que regula o uso e acceso a historia clínica electrónica.

CONSELLERÍA DE SANIDADE O Decreto 29/2009, do 5 de febreiro, regula en Galicia o uso e acceso á historia clínica electrónica e a evolución do marco lexislativo abriu a vía a novas modalidades de acceso de xustiza, así como, as funcións...

Leer Más

 

SÍGUENOS EN FACEBOOK


ÚLTIMOS TWEETS

      

      

IR ARRIBA