Menú

C.E.N.

APERTURA PRAZO ALEGACIÓNS A UN BUZÓN DE POSTOS DE VARIOS PROCESOS SELECTIVOS

 
A Dirección Xeral da Función Pública remitiu ás OOSS o enlace para consulta na caixa de correos de postos (“buzón de postos”) as prazas propostas para a elección de destino dos procesos selectivos que se indican. 
 
Podes consultar os buzóns nos seguintes enlaces:
 
DESCRICIÓN: ENXEÑARÍA AGRONÓMICA SUBGRUPOS A1 E ENXEÑARÍA TÉCNICA AGRÍCOLA SUBGRUPO A2
PROCESO SELECTIVOS AFECTADOS:
Orde do 1 de marzo de 2018 pola que se convoca o proceso selectivo para o ingreso no corpo facultativo superior de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A1, escala de enxeñeiros, especialidade de enxeñaría agronómica.
Orde do 1 de marzo de 2018 pola que se convoca proceso selectivo para o ingreso no corpo facultativo de grao medio de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A2, escala de enxeñeiros técnicos, especialidade de enxeñaría técnica agrícola.
 
Consulta o arquivo aquí
 
 
DESCRICIÓN: ENXEÑARÍA MONTES SUBGRUPO A1 E ENXEÑARÍA TÉCNICA FORESTAL SUBGRUPO A2
PROCESO SELECTIVOS AFECTADOS:
Orde do 22 de maio de 2018 pola que se convoca o proceso selectivo para o ingreso no corpo facultativo superior de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A1, escala de enxeñeiros, especialidade de enxeñaría de montes.
Orde do 22 de maio de 2018 pola que se convoca o proceso selectivo para o ingreso no corpo facultativo de grao medio de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A2, escala de enxeñeiros técnicos, especialidade de enxeñaría técnica forestal.
 
Consulta o arquivo aquí
 
 
DESCRICIÓN: ENXEÑARÍA CAMIÑOS E PORTOS SUBGRUPO A1 E ENXEÑARÍA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS SUBGRUPO A2
PROCESO SELECTIVOS AFECTADOS:
Orde do 1 de marzo de 2018 pola que se convoca o proceso selectivo para o ingreso no corpo facultativo superior de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A1, escala de enxeñeiros, especialidade de enxeñaría de camiños, canais e portos.
Orde do 1 de marzo de 2018 pola que se convoca proceso selectivo para o ingreso no corpo facultativo de grao medio de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A2, escala de enxeñeiros técnicos, especialidade enxeñaría técnica de obras públicas.
 
Consulta o arquivo aquí
 
 
DESCRICIÓN: SUBINSPECIÓN URBANÍSTICA SUBGRUPO A2
PROCESO SELECTIVOS AFECTADO: 
Orde do 1 de marzo de 2018 pola que se convoca proceso selectivo para o ingreso no corpo facultativo de grao medio de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A2, escala de subinspección urbanística.
 
Consulta o arquivo aquí
 
O prazo para formular as alegacións é de cinco días, que comezará desde o día seguinte ao envío do correo.
 
Podes remitir as túas alegacións ao seguinte enderezo de correo:
 
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
 
 
 
 

Borradores resolucións procesos de funcionarización OPES 2020 e 2021 – diversas categorías e postos dos grupos I, II e III do V convenio do persoal laboral da Xunta de Galicia

 
A Dirección Xeral da Función Pública achegou, ás organizacións sindicais, os borradores dos vindeiros procesos de funcionarización, que recollen o modelo de convocatoria, cos buzóns de postos correspondentes ás OPES 2020 e 2021, para o persoal laboral fixo pertencente a diversas categorías e postos dos Grupos I, II e III, respectivamente.
 
Podes consultar os borradores premendo nos seguintes enlaces:
 
GRUPO I:
Resolución pola que se convoca o proceso para a adquisición da condición de persoal funcionario de carreira do corpo superior de administración xeral e corpo facultativo superior de administración especial da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A1, do persoal laboral fixo de diversas categorías e postos pertencentes ao Grupo I, do V convenio colectivo do persoal laboral da Xunta de Galicia, mediante o seu cambio de vínculo xurídico.
 
GRUPO II:
Resolución pola que se convoca o proceso para a adquisición da condición de persoal funcionario de carreira do corpo de xestión de administración xeral e corpo facultativo de grao medio de administración especial da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A2, do persoal laboral fixo de diversas categorías e postos pertencentes ao Grupo II, do V convenio colectivo do persoal laboral da Xunta de Galicia, mediante o seu cambio de vínculo xurídico.
 
GRUPO III:
Resolución pola que se convoca o proceso para a adquisición da condición de persoal funcionario de carreira do corpo administrativo de Administración xeral, subgrupo C1, e do corpo de técnicos de carácter facultativo de Administración especial, grupo B, do persoal laboral fixo de diversas categorías e postos pertencentes ao Grupo III, do V convenio colectivo do persoal laboral da Xunta de Galicia, mediante o seu cambio de vínculo xurídico.
 
O prazo de alegacións remata ás 15 horas do vindeiro 14 de abril, podes remitir as túas achegas a:
 
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
 
 
 
 

PROPOSTAS DE MODIFICACIÓN DE RPT: CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL AXENCIA TRIBUTARIA DE GALICIA (ATRIGA)

 
A semana que ven as organizacións sindicais fomos convocadas a reunións para tratar as propostas de modificación das seguintes relacións de postos de traballo:
 
Para consultar o contido e documentación remitida pola Administración das modificacións preme nos enlaces:
 
 Modificación da RPT da Consellería de Política Social.
 
 Modificación da RPT da Axencia Tributaria de Galicia (ATRIGA).
Podes achegar as túas aportacións á seguinte dirección de correo electrónico: Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
 
 
 
 

CONVOCATORIA DE MESA XERAL 22/03/2021

 
Podes consultar a documentación da Mesa Xeral Ordinaria de Empregados que terá lugar o vindeiro día 22 de marzo nos seguintes enlaces:
 
  Decreto polo que se aproba a oferta de emprego público correspondente a prazas de persoal funcionario e laboral da Administración Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2021.
 
  Proposta do acordo do Consello da Xunta de Galicia sobre as actuacións en materia de persoal para a xestión dos fondos de recuperación e resiliencia (FRR) e outros fondos europeos.
 
 
 
 

UGT denuncia que non se reúna o Comité de Seguridade e Saúde para informar da vacinación COVID do persoal laboral e funcionario dependente da Xunta de Galicia

 
O Plan de Vacinación de Saúde Pública COVID-19 iniciouse a finais de decembro co persoal laboral da Consellería de Política Social, considerados de primeira liña, e pasados máis de dous meses, o sindicato acumula reclamacións de disparidades de criterios en centros de Política Social, que dan como resultado datos que considera alarmantes de persoal sen vacinar. 
 
Hai algún centro, da Consellería de Política Social, que ten listas con persoas en espera de ser vacinadas, nalgún caso remitida ao Sergas o 17 de febreiro con 136 persoas traballadoras sen vacinar que seguen en espera. Outros centros estarían en cifras do 25% sen vacinar. Neste momento nin nos centros, nin a ningún nivel, dan resposta e resolución a estas incidencias.
 
UGT ten constancia de que persoal de servizos sanitarios privados con compatibilidade con emprego público de carácter sanitario, teñen recibida vacina pola actividade sanitaria privada e non pola actividade sanitaria na Xunta.
 
O sindicato trasladou estas problemáticas e solicitou formalmente a convocatoria urxente do Comité Intercentros de Seguridade e Saúde dependente de Vicepresidencia que non foi convocado en toda a pandemia, ao que debe asistir representación de Saúde pública, a fin de trasladar a información que corresponda.
 
Solicitamos as previsións de planificación de vacinación doutros colectivos de empregados e empregadas públicas do Grupo 3-B que non están en centros sanitarios e a inclusión no grupo 6 de persoal que non está en centros educativos, dado que se está a excluír a determinado persoal de citadas unidades e servizos, exclusión que non se aplica en Sergas e Centros docentes, nin sequera coas empresas externas. Así mesmo, deben dar conta da planificación a levar a cabo cos efectivos do Grupo 6-A que inclúe ao persoal de Emerxencias. 
 
O Comité de Seguridade e Saúde do persoal docente e tamén o do persoal sanitario do Sergas foron reunidos e informados da priorización e do seguimento, pero a falla de información e diferente consideración e trato por parte da Xunta de Galicia á representación sindical do persoal laboral e funcionario, é inadmisible, e debe ser corrixida de forma urxente, coas preceptivas convocatorias dos órganos correspondentes, Mesa e Comité Intercentros de Saúde e Seguridade Laboral con presenza de Saúde Pública.
 
 
 
 

Página 1 de 56

 

SÍGUENOS EN FACEBOOK


ÚLTIMOS TWEETS

      

      

IR ARRIBA