Menú

C.E.N.

APLICACIÓN DO INCREMENTO SALARIAL DO 1,5% A TODO O PERSOAL DEPENDENTE DA XUNTA DE GALICIA, DENDE XANEIRO 2018

O DOG do 13 de xullo de 2018 publica a ORDE do 10 de xullo de 2018 pola que se ditan instrucións sobre a confección de nóminas do persoal ao servizo da Administración autonómica para o ano 2018 e se actualiza, con efectos do 1 de xaneiro de 2018, a contía das retribucións.
 
A disposición adicional décimo cuarta da Lei 8/2017 establece que as condicións retributivas do persoal ao servizo do sector público autonómico deberán adecuarse ás normas que, con carácter básico, se inclúan na Lei de orzamentos xerais do Estado para o ano 2018.
 
O artigo 18 da Lei 6/2018, do 3 de xullo, de orzamentos xerais do Estado para o ano 2018 establece que, para o ano 2018, as retribucións do persoal ao servizo do sector público non poderán experimentar un incremento global superior ao 1,5 % respecto as vixentes en 31 de decembro de 2017, en termos de homoxeneidade para os dous períodos da comparación, tanto polo que respecta a efectivos de persoal como á súa antigüidade.
 
Establece, ademais, que se o incremento do produto interior bruto (PIB) a prezos constantes en 2017 alcanzase ou superase o 3,1 % engadiríase, con efectos do 1 de xullo de 2018, outro 0,25 % de incremento salarial. Este incremento será de aplicación unha vez que se aprobe mediante Acordo do Consello de Ministros e se dea traslado as comunidades autónomas.
 
A Xunta de Galicia publica textualmente nesta orde o seguinte: “Na medida en que a referida aprobación e comunicación non tivo lugar, esta orde recolle a variación nas condicións retributivas que se establecen nos orzamentos xerais do Estado para o ano 2018, na contía do 1,5 % con efectos do 1 de xaneiro de 2018.
 
Posteriormente, realizarase a actualización desta orde para a aplicación desde o 1 de xullo de 2018 do incremento adicional do 0,25 %.” .
 
FeSP UGT Galicia reitera que debería terse reunido a Mesa xeral de empregadas e empregados públicos para trasladar o II Acordo estatal, como se está a facer en outras Comunidades Autónomas.
 
 

Agora te toca, ti elixes

Elixe mellores salarios... Elixe calidade de emprego... Elixe pensións dignas... Elixe máis protección... Elixe igualdade... Elixe acabar coa precariedade laboral... Elixe plantar cara á brecha salarial... Elixe un sindicato con 130 anos de historia... Elixe ter voz e voto... Elixe pasar á ofensiva... Elixe a forza da unión. Agora, te toca! Elixe UGT!

https://www.youtube.com/watch?v=wP9NmXQR024&feature=share

NOVA CONVOCATORIA DE CURSOS DA EGAP

A Escola Galega de Administración Pública convoca no DOG do 26 de xuño un total de 57 actividades formativas e 1.950 prazas, destinadas a persoal da Administración Autonómica e das Entidades Públicas Instrumentais e da Administración Institucional.  
 
Solicitude: desde as 8 horas do 27 de xuño ata as 23.55 horas do 6 de xullo na zona de matrícula da EGAP (http://egap.xunta.gal/matricula). O número máximo de cursos que se poden solicitar limítase a cinco. 
 
Dentro do prazo de presentación de solicitudes os empregados públicos pertencentes a entidades, organismos ou institucións públicas, cuxos datos non figuren na base de datos da Dirección Xeral da Función Pública, deberán enviar a Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. un certificado expedido polo órgano responsable de persoal no que se indique a súa situación administrativa, o tipo de persoal e a antigüidade na Administración. 
 
Máis información e listaxe de cursos no DOG do 26 de xuño. 
 
 
 
 
 

FeSP-UGT esixe a Xunta o cumprimento do acordo asinado cos sindicatos

Na proposta de ampliación do plan de estabilidade, a Xunta non contempla trasladar o II Acordo de mellora do emprego público e condicións de traballo do 9 de marzo.

A proposta da Xunta non contempla a adaptación completa do II Acordo estatal de 9 de marzo de 2018, en materia de condicións de traballo: xornada, conciliación, igualdade, incapacidade temporal, formación...

FeSP-UGT Galicia considera preciso o cumprimento das obrigas contempladas no acordo Xunta-Sindicatos e esixe:

- Un proceso de negociación real de recuperación de emprego, salarios e dereitos xeral que habilite a negociación sectorial.

- Aplicación do incremento básico e común e negociación global e sectorial das contías dos fondos adicionais anuais.

- Procesos de estabilización de oferta ordinaria de emprego público e de carreira administrativa, cunha calendarización precisa e unha simplificación e adecuación de probas aos postos e funcións.

- Redución da xornada ordinaria ata as 35 horas semanais ou final de vixencia e sectorialmente adaptación precisa para a aplicación da redución equivalente.

- Plan de Igualdade e medidas de conciliación e corresponsabilidade, bolsa de 5% horas entre outras.

- Restitución do 100% do complemento de IT, plenamente efectivo en 2018.

Tedes toda a información no Informa-t

Día Internacional das Administracións Públicas

Video polo Día Internacional das Administraciós Públicas. Homenaxe de FeSP-UGT a todas as empregadas e empregados públicos. UGT defende unhas Administracións Públicas eficientes, capaces de xestionar para a cidadanía uns servizos públicos de calidade, que reduzan a desigualdade.

 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1749274541787297&id=262183630496403

Página 1 de 16

 

SÍGUENOS EN FACEBOOK


ÚLTIMOS TWEETS

      

      

IR ARRIBA