Menú

C.E.N.

Alegacións á proposta de acordo sobre a prestación de servizos na modalidade de teletraballo na Xunta de Galicia

 
UGT presentou hoxe, despois análise das aportacions achegadas, as seguintes alegacións ao articulado:
 
Redución do horario de interconexión establecido para a modalidade de teletraballo (9,30 – 13,30 horas).
 
Eliminación da exclusión de postos de traballo vetados a priori, apostando polas funcións realizadas.
 
Definición do órgano, do prazo temporal e ámbito de aplicación do sistema de xestión do traballo por obxectivos,
 
Supresión da antigüidade mínima necesaria no posto de traballo para solicitar a modalidade de teletraballo.
 
Definición dos coñecementos informáticos e/ou telemáticos que garantan a aptitude para teletraballar.
 
Desenvolvemento dun único sistema de xestión por obxectivos e avaliación do rendemento para todos os postos de traballo, con independencia da modalidade de prestación dos mesmos.
 
Autorizacións/denegacións suficientemente motivadas das distintas solicitudes presentadas.
 
Establecemento dun máximo de xornadas de teletraballo, determinadas nun 60% do total mensual de xornadas.
 
Posibilidade de fraccionar a xornada diaria de traballo, para ser prestada en ambas as dúas modalidades.
 
Inclusión dunha mención aos seguros de mantemento e actualización dos recursos tecnolóxicos.
 
Concreción do nivel mínimo establecido para o posto encargado da realización das funcións de supervisión da actividade desenvolvida.
 
Establecemento de funcións, tarefas e indicadores únicos para os postos de traballo, con independencia da modalidade de prestación dos mesmos.
 
Redución dos prazos de resolución e notificación das solicitudes presentadas, debidamente acreditas. Establecendo prazo máximo de resolución de dous meses e resolvendo inicialmente as solicitudes presentadas con anterioridade a entrada en vigor desta norma.
 
Inclusión no réxime especial de autorización do teletraballo, aos colectivos de maiores de 60 anos e aos dependentes, menores e/ou maiores, de ata primeiro grao de consanguinidade.
 
Garantir o dereito a intimidade e á protección de datos da persoa teletraballadora.
 
Establecemento dunha regulación perfectamente descrita e informada sobre os controis establecidos.
 
Establecemento dunha supervisión trimestral da Comisión de Seguimento Sindical, complementaria da Comisión Técnica de Seguimento do Teletraballo.
 
Prorrogar automaticamente, agás excepcións debidamente acreditadas, os permisos de teletraballo activos, ata a posta en marcha efectiva da nova norma.
 
Equiparación entre ambas as dúas modalidades de desempeño da actividade, réxime presencial e teletraballo. 
 
Podes descargar o documento de alegacións no seguinte enlace:
 
 
 
 

LOITA E RESISTENCIA DO PERSOAL DA CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL

 
Suspéndense as mobilizacións previstas para esta semana pola grave situación sanitaria que provocou a implantación de novas restricións do dereito de reunión en toda a Galiza.
 
A de mañá sería a 17ª xornada de Loita e reivindicación do persoal de política social e aínda seguimos sen noticias da Conselleira de Política Social, Fabiola García. Esta conselleira continúa actuando como a peor patronal e fai oídos xordos ás reivindicacións do seu persoal.
 
En plena segunda onda da pandemia temos que seguir a reclamar medios materiais e de seguridade, máis persoal e información como a dos contaxios de compañeiros e usuarias ou incluso que a realización das probas PCR non se impoñan no día libre e a unha hora e media de
desprazamento co custo a cargo do traballador/a.
 
O persoal que atendemos e coidamos as persoas nos centros residenciais non desfalecemos no empeño e seguimos a resistir con actitude combativa ante a ineptitude dos cargos da consellería. Non temos dúbida da calidade do servizo que aportamos grazas o noso esforzo e, a
pesares do intento da Xunta de deterioralo, e esiximos o reforzo dos centros residenciais da consellería. A Xunta ten que negociar xa as condicións de traballo, tanto do persoal dos centros de atención da propia Consellería como do Consorcio de Servizos de Igualdade e Benestar. As organizacións sindicais CIG, CCOO, UGT e CSIF, o vindeiro xoves 29 de outubro temos previstas xuntanzas cos grupos parlamentares co fin de impulsar a consecución dos seguintes obxectivos para o fortalecemento deste sistema público e da defensa do seu persoal.
 
 REFORZO DE MEDIOS MATERIAS,SEGURIDADE E PERSOAL ANTE A PANDEMIA
 A DEVOLUCIÓN DOS ARTIGOS DO CONVENIO RECORTADOS NO 2012
 A DEFENSA DUNS SERVIZOS SOCIAIS PÚBLICOS, DIGNOS E DE CALIDADE
 INCREMENTO DE PRAZAS PÚBLICAS DE XESTIÓN DIRECTA
 FIN DA PRECARIEDADE NO SECTOR PÚBLICO
 A TRANSFORMACIÓN DOS CONTRATOS PARCIAIS A XORNADA COMPLETA
 
 
 

“PATRIMONI…ANDO NO IES DE PONTECALDELAS”, PRIMEIRO PREMIO ESCOLA VIVA

 
O traballo “Patrimoni…ando no IES de Ponte Caldelas”, das profesoras Isabel Torres Jack, Susana Trigo Arcos e Sabela Otero Gago do IES de Ponte Caldelas, acadou o primeiro premio á Innovación Educativa Escola Viva 2020. A edición deste ano, como case todo no 2020, tamén foi afectada pola pandemia da COVID-19, e por iso, retrasouse o fallo do xurado, que normalmente coñécese no mes de maio.
 
En “Patrimoni…ando no IES de Ponte Caldelas”, o profesorado busca promover no alumnado o interese pola cultura tradicional, introducir ao alumnado na investigación e utilizar ferramentas PIC no estudo da cultura tradicional, para lograr que “o alumnado coñeza, valore e estime o patrimonio do entorno onde vive, facendo unha investigación de rescate patrimonial en equipo dende un enfoque interdisciplinar”. O primeiro premio foi galardoado con 1.500 euros.
 
O segundo premio, de 800 euros, foi para o traballo “Inclusión” do IES O Ribeiro, de Ribadavia, que foi presentado por José Antonio Fernández Ferreiro, director do centro, en representación do profesorado implicado nesta proposta. O proxecto centrase na vida dun alumno do centro con capacidades especiais, cunha planificación centrada na persoa e coa finalidade de recoñecer o gran esforzo feito por el durante todo ese tempo. Preténdese que a súa experiencia non sexa unha cuestión puntual e excepcional.
 
Ademais, o xurado decidiu outorgar dúas mencións honoríficas. A primeira foi para “A humanización educativa da escola hospitalaria e dos espazos de atención á infancia hospitalaria”, da profesora Pilar Porta Rodríguez, da Aula hospitalaria Arquitecto Marcide (CHUF-Ferrol), mentres que a segunda recaeu en “Cidade verde”, do IES Ramón Mª Aller Ulloa de Lalín, representado pola directora do centro, Juana Mouriño.
 
Estes premios, aos que se podían presentar profesores de Educación Infantil e Primaria, Educación Secundaria, Ensinanzas Artísticas e de Réxime especial e Formación Profesional de centros públicos e concertados, teñen como obxectivo recoñecer o labor daqueles docentes que levan a cabo experiencias didácticas innovadoras nos seus centros, co fin de mellorar a formación do seu alumnado. 
 
A pesar da pandemia, houbo unha moi importante participación, con 52 propostas nas que estiveron representadas as catro provincias e tanto institutos como colexios. Unha vez máis, destacar o esforzo do profesorado por innovar e por presentar novidosos e interesantes proxectos, nos que os máis beneficiados son sempre os seus alumnos/as. 
 
O Sector de Ensino de FeSP-UGT Galicia e Escola Viva levan xa moitos anos colaborando nesta iniciativa que ven cubrir un baleiro existente por parte das administracións, que non incentivan e apoian ao profesorado nesta aposta pola innovación. Esta é a oitava edición deste premio que comezou no curso 2003-04. Celebráronse dúas edicións consecutivas e volveuse a convocar no 2014/15 e dende aí convocáronse todos os anos.
 
 
 

Borrador do acordo sobre a prestación de servizos na modalidade de teletraballo na Administración da Xunta de Galicia

 
A Dirección Xeral da Función Pública achegou ás organizacións sindicais o borrador do “Acordo sobre a prestación de servizos na modalidade de teletraballo na administración da Xunta de Galicia”  co fin de realizar alegacións.
 
O prazo para a súa entrega a Función Pública remata o mércores día 21 de outubro.
 
Podes descargar o borrador no seguinte enlace.
 
 

O cómite de folga acorda a suspensión da folga de persoal técnico de incendios logo de chegar a un preacordo coa Consellería do Medio Rural

 
O persoal técnico forestal do SPIF acorda a suspensión da folga mentres se manteñan as negociacións comezadas esta maña.
 
Logo das tres reunións mantidas cos representantes da Consellería de Medio Rural, nas que se concretaron varios dos compromisos acordados na Asemblea de traballadores/as mantida o pasado martes 22 de setembro, os sindicatos CIG, CCOO, CSIF e UGT, xunto co comité de folga, veñen de acordar a suspensión da folga indefinida, convocada o 1 de agosto de 2020.
 
Así a prioridade agora é retomar a mesa de negociación co fin de acadar un novo Acordo de condicións de traballo para este persoal empregado público. Porén no día de hoxe quedou formalmente constituída a Comisión Negociadora e na xuntanza presentouse pola parte social a proposta de melloras, tal como esta comprometido no cronograma acordado.
 
A negociación vaise realizar por bloques e contase con rematar cun novo Acordo de condicións de traballo o vindeiro 31 de decembro de 2020, no que ademais das melloras das condicións de traballo tamén se abordarán o plan formativo, a segunda actividade ou a inclusión do colectivo nun acordo estatal de coeficientes redutores para a xubilación anticipada.
 
Por tanto empezando polo primeiro bloque das negociacións, as organizacións sindicais fixemos entrega dun documento que recolles de xeito resumido as seguintes cuestións: a redución horaria, a xornada máxima anual de traballo, o réxime de prestación de servizo en período extraordinario (gardas) e ordinario, o período mínimo de vacacións e as garantía para o desfrute dos permisos e licenzas da recollidos na LEPG.
 
Por outra parte a Consellería do Medio Rural comprometese a non seguir aplicando descontos ao persoal que non secundou a Folga ata que se faga unha revisión dos descontos aplicados.
 
Rematou a xuntanza coa sinatura da acta que recolle, a constitución da mesa negociadora, a suspensión da folga e a negociación das condicións de traballo (primeiro bloque), e coa convocatoria da seguinte xuntanza da Comisión Negociadora para o xoves 1 de outubro.
 
 
 
 

Página 1 de 51

 

SÍGUENOS EN FACEBOOK


ÚLTIMOS TWEETS

      

      

IR ARRIBA