Menú

C.E.N.

UGT e CCOO reclaman aos gobernos central e galego retomar a negociación sobre salarios e emprego público

A Federación de empregadas e empregados dos Servizos Públicos (FeSP-UGT) e a Área Pública de CCOO acordaron iniciar unha campaña conxunta de mobilizacións baixo o lema “Agora: salarios, emprego público e dereitos”, que se presentou hoxe en rolda de prensa en Santiago. O calendario de mobilizacións comezará o venres día 24 de novembro con concentracións de delegadas e delegados en A Coruña (Delegación do Goberno), Lugo, Ourense e Pontevedra (nestes casos fronte ás respectivas subdelegacións do Goberno) a partir das 11.30 horas. Do mesmo xeito que se vai facer no resto do Estado nas capitais de provincia.
 
Ambas organizacións manteñen, non obstante, a súa disposición ao diálogo e diríxense ao Ministerio de Facenda e Función Pública e á Xunta de Galicia, así como aos concellos, para que abran un espazo de negociación real nos seus respectivos eidos e segundo as súas competencias. Todo isto debería ter efectos nos Orzamentos para o 2018 para cada unha das administracións. No caso do Estado, os dous sindicatos entenden que non pode ser un impedimento para elo a propia prórroga dos Orzamentos, pois hai antecedentes. En 1990 e 1996, por exemplo, introducíronse melloras nas leis de presupostos, en materia salarial, de emprego ou outras condicións laborais.
 
CCOO e UGT reclaman que se recupere a negociación colectiva en todas as administracións públicas para abordar cuestións como xornadas, incapacidade temporal, saúde laboral, igualdade, formación, acción social...
 
En materia de emprego, e partindo do Acordo para a Mellora do Emprego Público, asinado en marzo deste ano, e o Acordo de estabilidade asinado en outubro coa Xunta, as dúas organizacións cren que os Acordos debe ampliarse e consolidarse, tanto no desenvolvemento do proceso de estabilización -para reducir a temporalidade nas administracións públicas-, como na eliminación da taxa de reposición que permita non só recuperar os 16.300 empregos públicos perdidos en Galicia dende o 2011, senón que asente tamén as bases para a creación neta de emprego.
 
En canto a salarios, UGT e CCOO cren que as empregadas e empregados públicos deben verse recoñecidos no esforzo que se lles esixiu para contribuír ao equilibrio presupostario e á redución do déficit público, como así o expresaron en reiteradas ocasións os propios Gobernos. É por elo que esixen o recoñecemento da débeda salarial que se ten contraída co conxunto de persoas que traballan para o sector público e que se inicie a senda progresiva da recuperación salarial, con cláusula de garantía salarial, para recuperar o poder adquisitivo perdido nestes anos -aproximadamente un 13 por cento dende 2010-.
 
A defensa dos dereitos das empregadas e empregados públicos é unha prioridade na acción sindical de CCOO e UGT, non só polo dereito que lles asiste como traballadoras e traballadores, senón tamén pola necesidade de reforzar os servizos públicos, por canto supón para a mellora da calidade de vida da cidadanía, en termos de igualdade e cohesión social, sendo as empregadas e empregados públicos os garantes delo.
 
Con estas mobilizacións iníciase a campaña conxunta de UGT e CCOO, “Agora: salarios, emprego público e dereitos”, que terá continuidade o 14 de decembro cunha concentración estatal en Madrid, e concentracións en Galicia no período de debate e aprobación dos Orzamentos da Xunta de Galicia, e que de ser preciso continuará o vindeiro ano. 

Manifesto Agora

Manifesto unitario de UGT e CCOO pola recuperación de dereitos das empregadas e empregados públicos, presentado hoxe en rolda de prensa.

 

 

ManifestoAGORA_2017.pdf

FeSP-UGT reclama que o plan de estabilidade sexa “o inicio da recuperación da situación previa á crise”

A Xunta de Galicia e as organizacións sindicais UGT, CCOO e CSIF asinaron onte un acordo para o desenvolvemento dun plan de estabilidade no emprego público. O obxectivo deste acordo, ao que poden adherirse sindicatos sectoriais representantivos, é incrementar a estabilidade e reducir a taxa de temporalidade no emprego público dependente da Xunta de Galicia, aplicando as medidas do acordo de emprego asinado polo Ministerio de Facenda e estas tres organizacións sindicais en marzo do presente ano.
 
FeSP-UGT Galicia solicitou o establecemento de calendarios de ofertas e simplificación de temarios e que quedara reflectido no acordo que é o inicio dun proceso de negociación de recuperación da situación preexistente ao momento da crise. Este sindicato entende que se mudaron as causas económicas que se xustificaron no Parlamento para aprobar a suspensión temporal dos acordos da Lei 1/2012, non se pode manter esas suspensión. Por este motivo, FeSP-UGT seguirá demandando a recuperación de dereitos e salarios e “esperamos que este acordo de estabilidade sexa o punto de inicio da devandita recuperación”.
 
O acordo. O compromiso asinado, que terá unha vixencia de tres anos (2017-20) suporá a creación de un mínimo de 14.750 prazas de aquí ata 2020. Segundo o acordo,  este plan supón reducir ao 7% a taxa de temporalidade na Administración e vaise aplicar en todos os servizos públicos (ensino, Sergas, xustiza, persoal laboral, persoal funcionario, entes). No período de vixencia do acordo aprobaranse ofertas de emprego público a través de concurso-oposición, que serán previamente negociadas nas mesas sectoriais. Tamén se establece neste acordo que as prazas de promoción interna de indefinidos por sentenza xudicial ou dotadas orzamentariamente e ocupadas de forma ininterrompida dende antes do 01-01-2005 non computan na taxa, así coma que o tempo de servizos prestados suporá a porcentaxe máxima legalmente establecida. Por último sinalar que se creou unha comisión de seguimento deste acordo e que se procedería á ampliación deste compromiso no caso de prorrogarse o acordo a nivel estatal.
 

REUNIÓN CO GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA PARA TRATAR SOBRE A SITUACIÓN DO ENSINO CONCERTADO

As organizacións sindicais FeSP-UGT, CCOO Ensino, FSIE, FEUSO e CIG Ensino reuníronse hoxe co responsable de Educación do grupo parlamentario socialista, Luis Álvarez Martínez, para tratar sobre a "insostible situación na que se atopan as traballadoras e traballadores do Ensino Concertado". Mañá, os representantes sindicais teñen concertadas citas cos grupos parlamentarios En Marea, BNG e PP.
 
No encontro de hoxe, ao que acudiu Manuel Alonso, como representante do sindicato nacional de Ensino Privado de FeSP-UGT, as organizacións sindicais recordaron que o profesorado do Ensino Concertado segue sufrindo os recortes de dereitos e salariais: "No 2010 suspendeuse, co inicio dos recortes de dereitos e salariais, da cláusula terceira do Acordo Plurianual 2008-09-10 de 24 de abril de 2008 sobre condicións laborais e de calidade do ensino, quedando pendente unha revalorización do 2% do Complemento Retributivo Autonómico e 45 € por xornada completa. Este acordo foi asinado co Bipartito, aprobado en Consello da Xunta e publicado no DOG o 30 de maio de 2008".
 
As organizacións sindicais tamén trataron sobre a Paga Extraordinaria de Antigüedade de 25 anos na empresa que "non é aboada desde o derradeiro acordo en novembro de 2010, sendo Galicia a única comunidade autónoma do Estado que non paga a PEA".
 
Tendo en conta esta situación, as organizacións sindicais piden unha calendarización da recuperación salarial e o abono da PEA:  "Cunha recuperación macroeconómica da que tanto fala o goberno da Xunta de Galicia que non perciben aínda as traballadoras e traballadores, e o contexto de negociación en España do Ministerio de Hacienda coas organizacións sindicais da función pública sobre as retribucións dos funcionarios para o ano 2018 e seguintes, entendemos que é o momento de abordar desde a responsabilidade estas cuestións, empezando por eliminar na próxima Lei de Orzamentos para o ano 2018, o parágrafo terceiro do artigo 53.2 e a disposición adicional novena que posibilite empezar a negociar un acordo de abono da PEA e un calendario de recuperación salarial".

FeSP-UGT Ensino presenta ao conselleiro de Educación as súas reivindicacións para o sector

FeSP-UGT Ensino presentoulle o martes 17 de outubro ao conselleiro de Educación e Ordenación Universitaria, Román Rodríguez, ás súas reivindicacións para o sector, nunha reunión longa e cordial, pero con escasos compromisos por parte de Administración.
 
No devandito encontro estaba presente o conselleiro e o director xeral de Centros, José Manuel Pinal, mentres que por esta organización sindical acudiron o secretario do Sector de Ensino FeSP-UGT Galicia, Gerardo Morano e o secretario de Política Sindical de FeSP-UGT Galicia, Domingo Barros.
 
    FeSP-UGT Ensino presentou as súas solicitudes cara ao sector empezando pola  recuperación dos salarios recortados, que foron rexeitadas polos representantes da Administración, aínda que indicaron que confían en que “se poida chegar ao mellor acordo posible de incremento salarial entre Facenda e as organizacións sindicais para todos os traballadores da Xunta, que se faría extensivo a todos os traballadores de ensino, incluídos os da concertada”.
 
Con respecto ás Vacacións de Primavera, os representantes da consellería entenden que é un debate que existe na sociedade aínda que lles resulta chocante, polo que esta organización sindical comprometeuse a enviarlle un argumentario completo ao respecto.
 
Recoñeceron a boa aportación deste sindicato en materias afíns e consideran que se deu un paso adiante importante. 
 
Rexeitaron a nosa petición de crear unha Mesa Técnica para a realización do mapa de centros, xa que consideran que sería conflitiva, non aportaría nada e só sería un obstáculo. 
 
Sobre a xubilación aos 60 con 30 de servizo, din que se debe regular a nivel estatal pero non ven que nestes momentos haxa problema para o seu mantemento. 
 
Sobre a petición desta organización sindical de facer máis áxil a adxudicación de destinos provisionais, a Xunta non o ve posible mentres non se trasladen os exames de setembro a xullo, do que, en principio, non son partidarios. Con respecto ao concurso de traslados, FeSP-UGT Ensino denunciou a incongruente situación dun baremo distinto ao das demais CC.AA. que está a prexudicar ao profesorado galego, pero a Consellería considera que está na liña xurídica correcta.
 
Respecto ao modelo de estabilización docente, nun principio non están de acordo con que as probas non sexan eliminatorias nin de valorar a fase do concurso máis alá dun terzo pero si con valorar o máximo posible os servizos prestados.   
  
Por último, sinalar que non reciben mal a petición da aplicación do pago delegado ao PAS dos centros educativos concertados e ao Persoal Complementario de Educación Especial pero temen que Facenda lles poña obxeccións. 
 

Página 1 de 8

 

SÍGUENOS EN FACEBOOK


ÚLTIMOS TWEETS

      

      

IR ARRIBA