Menú

C.E.N.

Informa-t: Reunión co ministro de Administracións Públicas

O pasado día 7 de setembro, FeSp-UGT reuniuse co ministro de Administracións Públicas para tratar sobre a recuperación tanto da negociación colectiva coma dos dereitos salarias e laborais dos empregados públicos.

No seguinte documento tedes un resumo da devandita reunión.

Informa-t

 

#TRABAJARENLOPÚBLICO: TODO SOBRE A OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO

A Federación de Empregados e Empregadas dos Servizos Públicos (FeSP) de UGT deseñou a rede social Trabajar en lo Público que informa e permite ordenar e canalizar a información sobre toda Oferta de Emprego Público (OEP) que se convoque no país. O seu obxectivo é darlle a máxima difusión a todas as prazas que se convoquen desde as distintas administracións públicas e facilitar o acceso aos cidadáns.
 
Esta ferramenta interesará especialmente a todas as persoas que queiran opositar pero tamén a quen xa están dentro da Administración e pretendan concursar dentro da súa categoría, etc.
 
Calquera persoa poderá acceder a todas as novidades sobre emprego público (convocatorias de oposicións, bolsas de emprego, lexislación, bolsas e axudas, acordos e convenios, formación, temarios, etc.) que vaian publicando de maneira oficial as distintas administracións (local, autonómica e estatal).
 
A rede, pioneira no seu xénero, está deseñada en grupos de traballo, e nela publicarase a información por sectores laborais (sanidade, ensino, xustiza, servizos sociais, AGE, local, autonómico, policías, bombeiros, etc.) e por territorios (comunidades e cidades autónomas).
 
Todas as publicacións permiten realizar un seguimento das mesmas. Desta maneira, se unha persoa adscríbese ao seguimento dunha publicación recibirá toda a información do proceso selectivo no que teña interese conforme este se vaia actualizando (datas e lugares das probas, listaxes de admitidos e excluídos, períodos de reclamación, exercicios, etc.).
 
A ferramenta que se presenta é unha plataforma totalmente gratuíta e que proporcionará ao usuario toda a información -diariamente actualizada- de canta novidade xurda no referente ás Ofertas Públicas de Emprego. Lembremos que este ano se van a ofertar 67.000 prazas novas e ao redor de 300.000 ata 2019, estas últimas dirixidas a interinos e eventuais que queiran optar a praza fixa.

Cursos Gratuítos para traballador@s

No seguinte enlace poderedes acceder a unha variada oferta de cursos gratuítos para traballadoras e traballadores dependendo do sector ao que pertenzan (sector agrario, alimentación, caixas de aforros, educación infantil, discapacidade, farmacia, hostelería fotografía, xestoría, ocio educativo, metal, publicidade e moitos máis). Estos cursos son ofertados polo Foro de Formación e Edicións.

 

http://www.forodeformacion.org/cursos-gratuitos/cursos-gratuitos

UGT condena o brutal atentado de Barcelona e solidarízase coas vítimas

UGT condena o brutal e covarde atentado de Barcelona á vez que expresa a súa consternación e dor e envía a súa solidariedade e afecto ás familias e amigos das vítimas, así como todo o seu apoio e alento a todos os que participan nas tarefas de emerxencia e aos cidadáns e cidadás de Barcelona. 
 
Unha acción tan cruel infrinxida a persoas inocentes, incluídos nenos, e ao corazón dunha cidade traballadora e aberta non fai senón demostrar o absoluto despropósito dos autores. Esta barbarie non ten cabida no mundo xusto e libre que día a día nos esforzamos en construír. 
 
Todos os afiliados e afiliadas de UGT hoxe senten barceloneses e están á beira dos nosos irmáns e irmás de Barcelona para seguir defendendo a democracia e a tolerancia como os mellores antídotos contra a tiranía do odio terrorista.
 
UGT quere expresar o seu apoio e confianza nas forzas e corpos de seguridade do Estado e na Xustiza. Son momentos de unidade e a fortaleza da democracia é unha cuestión básica para salvagardar a liberdade e os valores que forman parte da nosa convivencia.

UGT, xunto a outros sindicatos, inicia unha campaña de información sobre a situación de Correos

UGT, nun exercicio de responsabilidade, decidiu iniciar un proceso de unidade de acción con outras forzas sindicais para denunciar ante os poderes públicos a situación preocupante que se cerne sobre a empresa pública e os seus traballadores ante o importante recorte orzamentario previsto o orzamento do Estado para o Servizo Postal. Os sindicatos non descartan unha folga xeral, se o Goberno manten ese recorte.
 
Hai que recordar que no proxecto de orzamento do Goberno do Estado hai unha redución dun tercio na partida de Correos, que pasa do 180 millóns de euros do 2016 aos 120 do 2017. Este feito significaría que en Galicia se verían afectados uns 650 postos de traballo o que significaría unha precarización das condicións do traballo, principalmente un territorio cun gran dispersión coma Galicia.
 
UGT segue expondo que o Servizo Postal Universal debe seguir prestándose desde un modelo de xestión público que garanta a idea de que o negocio non prevaleza sobre a responsabilidade social de Correos como servizo público estratéxico e que garanta a universalidade postal e a continuidade da súa función vertebradora e de cohesión social e territorial.
 
 

Página 1 de 6

 

SÍGUENOS EN FACEBOOK


ÚLTIMOS TWEETS

      

      

IR ARRIBA