Menú

C.E.N.

DOCUMENTACIÓN PARA A MESA XERAL DO 25-03

Documentación achegada pola Administración para a Mesa Xeral do 25/03/19:
 
 

DOCUMENTACIÓN COMISIÓN DE PERSOAL (25-3)

 

Documentación aportada pola Administración para a Comisión de Persoal do día 25/03/19:

  • Acordo entre a Xunta de Galicia e as OO.SS para a implantación do réxime extraordinario de acceso ao grao I do sistema de carreira profesional do persoal funcionario de carreira da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e do persoal laboral fixo do V Convenio Colectivo Único para o persoal laboral da Xunta de Galicia.
  • Criterios xerais dos procesos de funcionarización do persoal laboral fixo.
  • Orde do ....... de ........... de 2019 pola que se convoca proceso selectivo para o ingreso no corpo de xestión de Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A2, escala técnica de estatísticos.
  • Orde do XXX de XXX de 2019 pola que se convoca proceso selectivo para o ingreso no corpo superior de Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A1, escala de letrados.

 

Informa-t: Aclaracións proceso funcionarización

Cal é a finalidade das demagoxias manipuladoras incendiarias e nalgún caso matonianas na acción sindical de CSIF e CIG? Conflúen outra vez na última polémica: OS LABORAIS PASAN CUN “MERO TRÁMITE” OU “TRAXE A MEDIDA” A OCUPAR POSTOS DE FUNCIONARIO CUNHA PROMOCIÓN QUE SE NEGA AOS FUNCIONARIOS.  Canta rendabilidade teñen unhas falsidades de patas tan curtas? UGT negámonos a creer que o persoal non se entera nin entende de nada, nin valora nada, que enfrentando a todos contra todos se obteñen mellores resultados en votos.

O Acordo de concertación social no emprego público mellora e crea emprego, recupera e amplía dereitos, garante subas de retribucións básicas, de actualización de salarios e recupera perda de poder adquisitivo. No seu desenvolvemento e aplicación desde FeSP-UGT traballamos, non só para que se cumpra senón para que se mellore na súa aplicación.

Leer máis

Seguros: Vantaxes Especiais para Afiliados/as de FeSP - UGT

Por ser afiliado/a a FeSP-UGT podes dispor de descontos especiais en seguros, a través de Atlantis Seguros, que van dende seguros gratuítos a outros cunhas condicións moi favorables.

Consulta aquí toda a información ao respecto.

Informa-t: Carreira profesional do persoal empregado público da Xunta

En aplicación do Acordo de concertación social do emprego público estableceuse UNHA RETRIBUCIÓN ADICIONAL AO COMPLEMENTO DE DESTINO, complemento de carreira e un réxime extraordinario de acceso directo o grado I, que precisa desenvolverse mediante a regulación do procedemento para o acceso, polo que a Xunta de Galicia eleva a Mesa xeral proposta de Orde, que resumimos a continuación no Informa-t.

No documento adxunto tedes o borrador da orde  da Consellería de Facenda o procedemento para o acceso ao réxime extraordinario do grao I do sistema de carreira profesional do persoal empregado público da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia. 

Orde

Página 1 de 25

 

SÍGUENOS EN FACEBOOK


ÚLTIMOS TWEETS

      

      

IR ARRIBA