Menú

C.E.N.

CIXTEC: Borrador da orde de integración

 
A Dirección Xeral da Función Pública remitiu ás organizacións sindicais o borrador da Orde de integración do persoal do CIXTEC aos efectos de presentación de alegacións.
 
O prazo para a presentación de alegacións remata o vindeiro día 26  de xaneiro ás 14:00 horas 
 
Podes remitir as túas achegas ao enderezo:
 
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
 
 
 
 
 

FeSP-UGT solicita a Función Pública que, con carácter de urxencia, dite as instrucións oportunas para a prestación do teletraballo COVID

 

Ante a situación agraviada pola pandemia na nosa Comunidade Autónoma que leva ao Goberno a adoptar novas medidas máis restritivas, a partir do día de hoxe e considerando que a norma recentemente publicada sobre a prestación de servizos na modalidade de teletraballo na Administración Autonómica amósase como inoperante, UGT ven de solicitar á Dirección Xeral da Función Pública que se proceda a ditar as instrucións oportunas para a prestación do teletraballo COVID, que foi usado desde o mes de marzo do ano pasado.
 
UGT recorda que o acordo sobre a prestación de servizos na modalidade de teletraballo na Administración da Comunidade Autónoma de Galicia, (DOG do 7 de xaneiro de 2021), que foi aprobada co refrendo da CIG e o voto en contra de UGT, aínda non entrou en vigor, porque non pasaron os 20 días de rigor dende a súa publicación no DOG.
 
Nesta norma no Capítulo III, artigo 12, establécese a posibilidade da prestación de servizos na dita modalidade por determinados motivos extraordinarios ou excepcionais, entre os que cita a situación de razóns de declaración da situación de emerxencia, correspondéndolle neste suposto á persoa titular da Consellería competente en materia de Protección Civil e Xestión de Emerxencias. Consideramos que o sistema é pouco áxil e eficaz, debendo corresponderlle á persoa titular da Consellería de Facenda e Administración Pública, como órgano de xestión das cuestións de persoal de toda a Administración Autonómica.
 
En verbas do Presidente da Xunta de Galicia, parece querer fomentarse o teletraballo, en situacións como as que tristemente estamos a padecer, pero pola contra a norma ditada polo seu Goberno semella incidir en negar a posibilidade de dotarse dunha ferramenta áxil e efectiva. 
 
UGT mostrou o seu voto en contra do Acordo aprobado polo Goberno, posto que o entendemos como excluínte e restritivo, que con carácter xeral deixa fora do seu ámbito de aplicación ao persoal que estivo a prestar servizo en réxime de teletraballo de forma efectiva durante o período de confinamento da poboación, garantindo a prestación do servizo público pese ás circunstancias adversas.
 
 
 
 
 

Proposta de modificación da RPT da Axencia Galega de Calidade Alimentaria

 
A Secretaría Xeral da Consellería do Medio Rural achegou a documentación sobre a modificación da RPT da Axencia Galega de Calidade Alimentaria que podes consultar nos seguintes enlaces:
 
o Xustificación funcional e económica da modificación da RPT.
 
A reunión está convocada para o vindeiro día 13 de xaneiro, por videoconferencia.
 
Se queres realizar algunha achega podes facelo, poñéndote en contacto coa Sección Sindical de Medio Rural de UGT ou enviando un correo a:
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
 
 
 

FeSP-UGT insta á Consellería de Política Social e á Dirección Xeral de Saúde Pública para que se inclúa ás traballadoras de axuda do fogar na vacinación prioritaria COVID

 
O sindicato presentou a proposta no Comité consultivo estatal do Sistema para a autonomía e atención á dependencia o IMSERSO tomou en consideración a petición do sindicato e outras Comunidades autónomas xa están vacinando as traballadoras de axuda a domicilio como colectivo prioritario. Sen que conste que vaia ser atendida.
 
Na tarde de onte 13 de xaneiro, celebrouse, por videoconferencia, reunión extraordinaria do Comité Consultivo do Sistema para a Autonomía e Atención á Dependencia ( SAAD). No punto de rogos e preguntas, a UGT solicitou que se adiantase a administración das vacinas, contra o COVID-19, ás traballadoras do SERVIZO DE AXUDA A DOMICILIO (SAAD) dado que son un vehículo de transmisión entre os usuarios, atopándose estes entre a poboación máis vulnerable, tanto polo risco para contaxiarse pola enfermidade como polo risco elevado de complicacións que a mesma produce nestas persoas.
 
Debemos lembrar que estas traballadoras prestan coidados durante o día ata 6 persoas diferentes, desprazándose para iso en transporte público. A proposta foi moi ben acollida por parte do IMSERSO, comprometéndose este a trasladala á Dirección Xeral de Saúde Pública do Ministerio de Sanidade durante a reunión que manterán no día de hoxe.
 
Tamén, na reunión da Comisión Central de Seguridade e Saúde do SERGAS do 12 de xaneiro do presente, FeSP-UGT solicitamos que se incluíse ao persoal dos servizos de axuda a domicilio no grupo 2 de priorización, do documento del grupo de traballo técnico de vacinación COVID-19, da “Ponencia de Programa y Registro de Vacunaciones que afecta al personal de primera línea en el ámbito sanitario y sociosanitario.”. Dito criterio de prioridade deste colectivo xa se aplica en outras Comunidades Autónomas.
 
Cada domicilio é un centro de traballo onde pola natureza dos coidados non se pode gardar a distancia de seguridade, se convive con unidades familiares distintas, en moitas ocasións xunto con conviventes dos usuarios, sen os medios de protección individual adecuados para a
atención directa a persoas vulnerables. Xúntamos tamén escrito remitido o pasado 9 de novembro solicitando o uso obrigatorio de máscara polos usuarios e convivintes nos domicilios mentres dura o servizo de axuda no fogar.
 
Nestas circunstancias, as persoas traballadoras poden ser un vector de transmisión do virus e propagalo nos domicilios onde se atende a
usuarios máis vulnerables.
 
FeSP-UGT instamos á Consellería de Política social e a Dirección xeral de Saúde pública a que considere colectivo prioritario a estas persoas traballadoras que forman parte do Sistema de atención a dependencia e dos servizos sociais do ámbito da Comunidade autónoma de Galicia, e se inclúan no grupo 2 de prioridades que se está vacinando agora.
 
 
 

Nueva actualización del "Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la COVID"

 
Se ha publicado una nueva actualización del “Procedimiento de actuación para los Servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al SARS‐COV‐2”, en la que se han incorporado los últimos cambios de la “Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de la COVID‐ 19”, la actualización de las “Instrucciones sobre la realización de pruebas diagnósticas para la detección del COVID-19 en el ámbito de las empresas” y la necesidad de la evaluación del riesgo de la transmisión de SARS‐CoV‐2 mediante aerosoles dadas las últimas evidencias científicas.
 
Este último punto es una de las reivindicaciones de UGT y así lo trasmitió por carta a la Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación a principios de diciembre.
 
En el siguiente enlace tenéis el documento.
 
 
 

Página 1 de 54

 

SÍGUENOS EN FACEBOOK


ÚLTIMOS TWEETS

      

      

IR ARRIBA