Menú

#TRABAJARENLOPÚBLICO: TODO SOBRE A OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO

A Federación de Empregados e Empregadas dos Servizos Públicos (FeSP) de UGT deseñou a rede social Trabajar en lo Público que informa e permite ordenar e canalizar a información sobre toda Oferta de Emprego Público (OEP) que se convoque no país. O seu obxectivo é darlle a máxima difusión a todas as prazas que se convoquen desde as distintas administracións públicas e facilitar o acceso aos cidadáns.
 
Esta ferramenta interesará especialmente a todas as persoas que queiran opositar pero tamén a quen xa están dentro da Administración e pretendan concursar dentro da súa categoría, etc.
 
Calquera persoa poderá acceder a todas as novidades sobre emprego público (convocatorias de oposicións, bolsas de emprego, lexislación, bolsas e axudas, acordos e convenios, formación, temarios, etc.) que vaian publicando de maneira oficial as distintas administracións (local, autonómica e estatal).
 
A rede, pioneira no seu xénero, está deseñada en grupos de traballo, e nela publicarase a información por sectores laborais (sanidade, ensino, xustiza, servizos sociais, AGE, local, autonómico, policías, bombeiros, etc.) e por territorios (comunidades e cidades autónomas).
 
Todas as publicacións permiten realizar un seguimento das mesmas. Desta maneira, se unha persoa adscríbese ao seguimento dunha publicación recibirá toda a información do proceso selectivo no que teña interese conforme este se vaia actualizando (datas e lugares das probas, listaxes de admitidos e excluídos, períodos de reclamación, exercicios, etc.).
 
A ferramenta que se presenta é unha plataforma totalmente gratuíta e que proporcionará ao usuario toda a información -diariamente actualizada- de canta novidade xurda no referente ás Ofertas Públicas de Emprego. Lembremos que este ano se van a ofertar 67.000 prazas novas e ao redor de 300.000 ata 2019, estas últimas dirixidas a interinos e eventuais que queiran optar a praza fixa.

 

SÍGUENOS EN FACEBOOK


ÚLTIMOS TWEETS

      

      

IR ARRIBA