Menú

UGT demanda a creación dun banco postal

Dentro da política de diversificación que UGT está a demandar para Correos con medidas para garantir a súa viabilidade, o sindicato considera necesario a creación dun Banco Postal.
 
UGT insiste en varios principios básicos para a viabilidade de Correos: a creación dun banco postal, a garantía de financiamento do servizo postal universal, a existencia dunha rede universal de comunicacións postais, a protección dos dereitos dos traballadores e o impulso para a diversificación de actividades postais,  parapostales e financeiras.
 
Esta proposta faise máis relevante aínda debido aos continuos recortes do Goberno na compensación económica a Correos pola prestación do Servizo Postal Universal, polo bloqueo do desenvolvemento do Plan de Prestación do Servizo Postal Universal (pendente desde 2010), pola falta da autorización para a prestación de servizos financeiros (que outros Gobernos Europeos se concederon aos seus operadores postais públicos), pola limitación da reposición e adecuación do persoal estrutural necesario para atender os novos produtos que demanda a sociedade e as empresas, pola falta dun Plan Estratéxico que aposte polo aproveitamento da capilaridade da súa rede e permítalle obter economías de alcance. Todo iso está a crebar a situación financeira de Correos e a súa capacidade para competir no mercado.
 
UGT pide abordar con urxencia medidas para a diversificación de Correos, como a de retomar a especialización bancaria postal aproveitando as sinerxias que a actividade postal posibilita coa creación do Banco Postal, que ademais de reforzar a Correos no seu papel como axente de desenvolvemento económico do país e  favorecedor da cohesión social, contribuiría a garantir o seu futuro e o dos seus traballadores, prestando os servizos financeiros a través do seu  capilarizada rede de oficinas dotadas dos medios tecnolóxicos e informáticos necesarios cun persoal especificamente formado e  demostradamente experimentado en servizos bancarios, e complementada coa rede de servizos rurais, que todo iso supón máis de 8.700 puntos de atención ao cidadán.
 
Durante a tramitación da Lei 43/ 2010 do Servizo Postal Universal, UGT presentou unha emenda co fin de que na citada norma recollésese expresamente que ao operador designado para prestar o Servizo Postal Universal (Correos e  Telégrafos) permitíseselle diversificar a súa actividade coa prestación de todo tipo de servizos bancarios, financeiros e de pago, mediante “a creación dun Banco Postal”, recuperando así unha actividade que Correos desenvolvera durante oitenta anos a través da Caixa Postal; unha das entidades máis eficientes deste sector ata que en 1990 foi  segregada para ser posteriormente incluída no  holding público de  Argentaria que foi privatizado en 1999.
 
No 2014 ante o atraso do Goberno en aprobar o Plan de Prestación do Servizo Postal Universal, UGT trasladou esta mesma cuestión aos Grupos Parlamentarios dentro dun catálogo de medidas a impulsar sobre innovación e diversificación para protexer o Servizo Público Postal e garantir o futuro de Correos.
 
Ese mesmo ano, UGT impulsou unha Proposición Non de Lei ante o parlamento para protexer o servizo público postal e o futuro de Correos, que foi presentada polo Grupo Socialista; a iniciativa incluíu a petición dun plan estratéxico que puxese fin á política baseada na redución de custos de persoal, así como garantías de mantemento dos postos de traballo; pediu, ademais, o desenvolvemento de políticas de innovación e diversificación con novos produtos e novos nichos de negocio, a ampliación do negocio de  paquetería e que se recuperase a prestación dos servizos financeiros, Banco Postal.
 
En xaneiro de 2016 coa finalización do acordo de Correos- Deutsche  Bank para prestar servizos financeiros, UGT reiterou a necesidade da creación do Banco Postal.
 
En abril do 2017, UGT impulsou unha nova Proposición Non de Lei ( PNL) ante o Congreso dos Deputados instando o Goberno a asegurar o financiamento suficiente para garantir a prestación do Servizo Postal Público, aprobar un Plan Estratéxico asentado na innovación e a diversificación da actividade, aproveitar a capilaridade da súa rede, para aumentar a porcentaxe de ingresos por novos produtos como servizos bancarios e financeiros, potenciar a rede de oficinas e do servizo postal rural, negociar a mellora das condicións laborais e salariais dos traballadores postais así como aprobar o Plan de Prestación do Servizo Postal Universal contemplado na Lei Postal 43/2010.

 

SÍGUENOS EN FACEBOOK


ÚLTIMOS TWEETS

      

      

IR ARRIBA