Menú

O 7 de xuño, mobilizacións en Pontevedra, A Coruña, Lugo e Ourense d@s empregad@s public@s

UGT, xunto ao resto dos sindicatos máis significativos, convocan mobilizacións para o próximo día 7 de xuño en Galicia solicitando máis emprego público e un salario digno na Administración Xeral do Estado. A concentración de Pontevedra celebrarase ante a subdelegación do Goberno ás 12:00 horas, mentres que en en Lugo, Ourense e A Coruña serán ás 19:00 horas.
 
O II ACORDO PARA A MELLORA DO EMPREGO PÚBLICO E DE CONDICIÓNS DE TRABALLO remite á negociación nos ámbitos específicos de múltiples materias, entre as que destacan as relacionadas coas ofertas de emprego público; sobre o impulso á aprobación dos plans de igualdade e medidas de conciliación e corresponsabilidad; en materia de xornada de traballo; en relación ás retribuciones en situación de incapacidade temporal; respecto de a distribución de fondos adicionais ou, no marco da comisión de seguimiento do acordo, medidas que afecten á xubilación parcial, etc. Nese sentido é imprescindible abordar de xeito urxente as seguintes cuestións:
 
 • A progresiva perda de postos de traballo na Administración Xeral do Estado xunto as políticas do goberno que apostan pola privatización de servizos, está poñendo en perigo os servizos públicos prestados por esta Administración. Boa parte destes servizos públicos atópanse ao bordo do colapso e precisan de solucións extraordinarias respecto de a oferta de emprego público. Os acordos asinados para a Oferta de Emprego Público de 2017, tralo Acordo para a mellora do emprego público significaron un cambio de tendencia. Agora, no desenvolvemento do II Acordo para a Mellora do Emprego Público e de condicións de traballo é totalmente imprescindible continuar nesa liña de creación de emprego para garantir os servizos públicos aos que ten dereito a cidadanía.
 • A inmediata recuperación dos dereitos relativos ás retribuciones en situación de IT e de xornada laboral acordando as seguintes medidas:
 1. O restablecimiento do 100% das retribuciones en situación de Incapacidade Temporal.
 2. A recuperación do carácter máximo da xornada de 37.5 horas permitindo a negociación da mesma nos calendarios laborais.
 • O desenvolvemento e aplicación da xubilación parcial no ámbito da Administración Xeral do Estado.
 
NEGOCIACIÓNS BLOQUEADAS QUE É PRECISO IMPULSAR
 
A negociación do IV Convenio Único do Persoal Laboral da Administración Xeral do Estado e o desenvolvemento do Estatuto Básico do Empregado Público na Administración Xeral do Estado en ambas normas débese atender fundamentalmente as reivindicacións deste persoal en materia de carreira profesional, en relación á clasificación profesional ou respecto de as súas retribuciones, con algunhas cuestións esenciais:
 
 • A aplicación da carreira profesional no posto de traballo.
 • A adaptación do sistema de clasificación profesional ao actual esquema de titulaciones e, con iso, a aplicación efectiva do novo Grupo B.
 • A adopción de medidas respecto de os procesos de provisión de postos para poñer fin á discrecionalidad existente mediante un sistema que realmente responda aos criterios de igualdade, capacidade e mérito
 • O desenvolvemento do sistema retributivo no seu conxunto, incluíndo aquelas retribuciones que corresponden a características dos postos de traballo.
 
EN MATERIA RETRIBUTIVA É PRECISO ADOPTAR MEDIDAS ADICIONAIS PARA GARANTIR:
 
 • Un incremento lineal de 200 euros para todo o persoal desta Administración, que sitúe salario mínimo de 1.200 euros.
 • Unha dotación presupuestaria de 100 euros por efectivo para iniciar o establecemento dun primeiro tramo de Carreira Horizontal.
 • A homologación as condicións retributivas do persoal laboral co persoal funcionario da Administración Xeral do Estado.

 

SÍGUENOS EN FACEBOOK


ÚLTIMOS TWEETS

      

      

IR ARRIBA