Menú

Alegacións presentadas por FeSP-UGT na reunión entre a Xunta e as organizacións sindicais

Na reunión entre a Xunta de Galicia e as organizacións sindicais celebrada hoxe 2 de agosto, FeSP-UGT Galicia presentou alegacións á proposta da Administración galega sobre o acordo de mellora de condicions laborais de trasposición do Acordo estatal de 9 de marzo 2018.

Esta organización sindical deixou claro que "a proposta da Xunta é claramente insuficiente. O, PREÁMBULO, OBXECTO  E CONTIDOS deberá corresponderse co desenvolvemento do II Acordo estatal de mellora de emprego e condicións laborais do 9 de marzo e englobará todos os ACORDOS DE INCREMENTOS RETRIBUTIVOS SECTORIAIS. O Incremento retributivo fixo e adicional, deberan ser obxecto de seguimento na Comisión de Seguimento. Deberá explicitarse que os incrementos no ámbito de Ensino serán de aplicación o persoal de centros concertados, de relixión e Universidades".

Ademais, FeSP-UGT presentou alegacións á proposta da Xunta de bases de carreira profesional do personal  funcionario. A próxima semana ambas partes volverán reunirse tentando achegar posturas nestes dous asuntos.

Nos informa-t tedes toda a información ao respecto.

images/pdfs/Informa-t_reunin_2_agosto_acordo_carreira_02_07_18_002.pdf

images/pdfs/Informa-t_reunion_2_agosto__Acordo_II.pdf


 

 

SÍGUENOS EN FACEBOOK


ÚLTIMOS TWEETS

      

      

IR ARRIBA