Menú

DOCUMENTACIÓN COMISIÓN DE PERSOAL (25-3)

 

Documentación aportada pola Administración para a Comisión de Persoal do día 25/03/19:

  • Acordo entre a Xunta de Galicia e as OO.SS para a implantación do réxime extraordinario de acceso ao grao I do sistema de carreira profesional do persoal funcionario de carreira da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e do persoal laboral fixo do V Convenio Colectivo Único para o persoal laboral da Xunta de Galicia.
  • Criterios xerais dos procesos de funcionarización do persoal laboral fixo.
  • Orde do ....... de ........... de 2019 pola que se convoca proceso selectivo para o ingreso no corpo de xestión de Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A2, escala técnica de estatísticos.
  • Orde do XXX de XXX de 2019 pola que se convoca proceso selectivo para o ingreso no corpo superior de Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A1, escala de letrados.

 

 

SÍGUENOS EN FACEBOOK


ÚLTIMOS TWEETS

      

      

IR ARRIBA