Menú

Guía de permisos de corresponsabilidade nos coidados familiares

 
O pasado mes de marzo, o Goberno aprobou o Real Decreto Lei 6/2019, de medidas urxentes como garantía da igualdade entre mulleres e homes no emprego e a ocupación, no que, entre outras medidas, equipásense os permisos de paternidade e maternidade e introdúcense novas medidas coas que se pretende dar solución aos conflitos non resoltos na Lei de Igualdade.
 
Esta guía quere ser de utilidade para as persoas que participan na negociación colectiva e dar resposta ás preguntas que se suscitan entre os traballadores e traballadoras por conta allea, tanto do sector privado como do sector público para facer compatible a vida laboral, coas tarefas de coidado de fillos e fillas e outros familiares.
 
A difusión destes dereitos permitiranos crear as condicións necesarias para seguir avanzando na igualdade real e efectiva entre mulleres e homes no mercado laboral.
 

 

SÍGUENOS EN FACEBOOK


ÚLTIMOS TWEETS

      

      

IR ARRIBA