Menú

Publicaciones

Error: No articles to display

NSTRUCIÓN SOBRE XORNADA E DíAS DE PERMISO PARA ASUNTOS PERSOAIS SEN XUSTIFICACIÓN. 8 Abril 2014

A Lei Orgánica 9/2013, do 20 de decembro, de control da débeda comercial no sector público (BOE do 21 de decembro), modificou o apartado k do artigo 48 da Lei 7/2007, do 12 de abril, do Estatuto Básico do Empregado Público, incorporando a posibilidade de desfrutar catro días ao ano de permiso por asuntos particulares.

Como directa consecuencia do anterior, prodúcese unha modificación da xornada anual efectiva do persoal estatutario, o que debe reflectirse pola súa vez nos calendarios de traballo elaborados consonte á programación funcional de cada centro. 

Ver PDF

 

SÍGUENOS EN FACEBOOK


ÚLTIMOS TWEETS

      

      

IR ARRIBA