Menú

Publicaciones

Error: No articles to display

Publicado o acordo entre a Xunta de Galicia e as organización sindicaos, para a extensión do dereito a percibir o concepto retributivo adicional do artigo 12.3 da Lei 14/2006 na parte proporcional á prestación de servizo do 1 de xaneiro ao 28 de febreiro

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE FACENDA

RESOLUCIÓN do 2 de xuño de 2016, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se ordena a publicación do acordo entre a Xunta de Galicia e as organizacións sindicais CC.OO., CSIF e UGT para a extensión do dereito a percibir o concepto retributivo adicional do artigo 12.3 da Lei 14/2006 na parte proporcional á prestación de servizo do 1 de xaneiro ao 28 de febreiro de 2013.

O persoal laboral da Xunta de Galicia que se rexe polo V Convenio colectivo está afec- Galicia que veu declarar o dereito dos traballadores a percibir o concepto retributivo adi- de xaneiro ao 28 de febreiro de 2013. Idénticos pronunciamentos teñen acadado a título individual algúns funcionarios da Xunta de Galicia e algúns profesionais de réxime laboral de determinadas entidades que forman parte do sector público de Galicia.

- gados Públicos veñen solicitando reiteradamente á Administración, entre outras cuestións, que estenda os efectos destas resolucións xudiciais con carácter universal tanto aos de- mais colectivos de persoal laboral das entidades do sector público de Galicia como á to- talidade do persoal funcionario, estatutario e laboral do ámbito administrativo, sanitario e do ensino, incluíndo o persoal das universidades e tamén aqueles traballadores do ensino concertado cuxas retribucións veñen determinadas por referencia ao persoal do ensino público.

A Xunta de Galicia entende que esta extensión evita que cada traballador se vexa obri- gado a formular reclamacións individuais, o que propicia unha igualdade de trato no réxime retributivo para todos estes colectivos de profesionais. Por outra banda, tamén comporta Galicia.

Para xeral coñecemento, disponse a súa publicación como anexo a esta resolución. 

 

 

 

SÍGUENOS EN FACEBOOK


ÚLTIMOS TWEETS

      

      

IR ARRIBA